Ústav dějin umění AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka/ci do oddělení muzikologie se zaměřením na bohemikální problematiku hudby druhé poloviny 19. a 20. století.

Přihlášky je možné podávat do 17. února 2020.

Vyberove rizeni oddeleni muzikologie 2020