Česká společnost pro hudební vědu (ČSHV) byla založena v roce 1990. Sdružuje muzikoložky a muzikology žijící, pracující a studující v České republice, příp. i v zahraničí. Jejím posláním je spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity a rozvoj hudebněvědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků. Za tím účelem ČSHV pravidelně pořádá vědecké konference a studentské vědecké soutěže, navazuje vztahy s dalšími domácími i zahraničními organizacemi, jejichž činnost spadá do sféry hudební vědy a hudební kultury, chrání odborné zájmy svých členek a členů a vydává publikace, od roku 2012 též časopis Muzikologické fórum.

V současnosti má ČSHV 84 členů, z toho 3 zahraniční a 6 čestných.

 

Složení předsednictva a výboru ČSHV
zvoleného na valné hromadě společnosti dne 28. 11. 2015

Předseda: Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Místopředseda: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Místopředseda: Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
Pokladní: PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

Členové výboru

Mgr. Jan Blüml, Ph.D., Prof. PhDr. Lubomír Chalupka, Ph.D., PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D., PhDr. Petr Kalina. 

Členové kontrolní komise

Mgr. Jiří Höhn, Mgr. et MgA Miloslav Študent, Mgr. Veronika Vejvodová

***********************

Webové stránky společnosti - technická administrace a od března 2018 i redakce obsahu

Mgr. et MgA Miloslav Študent