Aktivity ČSHV

ČSHV pravidelně pořádá, eventuelně spolupořádá vědecké konference a semináře, navazuje vztahy s dalšími organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá do sféry hudební vědy a hudební kultury, chrání odborné zájmy svých členek a členů a vydává odborné publikace.