CFP: A/političnost a společenská relevance: Zdeněk Nejedlý a česká hudební věda 1919-2019

Call for Papers

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR– projektem Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století

pořádá 18. října 2019 konferenci

A/političnost a společenská relevance:
Zdeněk Nejedlý a česká hudební věda 1919-2019

Letos uplyne sto let od jmenování Zdeňka Nejedlého řádným profesorem hudební vědy na Univerzitě Karlově. Tato událost ve své době znamenala plné etablování hudební vědy jako českojazyčného univerzitního oboru na české univerzitě, v její konkrétní personální podobě pak mnohoznačný a komplikovaný vklad pro budoucnost oboru u nás jako celku. Jeho syntéza estetických a politických ideologií a pozdější zaujetí mocenských pozic v aparátu komunistického státu představují dědictví, se kterým se hudební věda následně často vypořádávala zaujetím deklarativně “apolitických” přístupů. Toto dilema mezi “politickou angažovaností” a apolitičností lze chápat jako širší problém společenské relevantnosti či odpovědnosti hudební vědy a humanitních věd obecněji. Toto nanejvýš aktuální téma z dosavadních diskusí o odkazu Nejedlého zatím spíše vypadávalo.

Konference nabízí příležitost ke kritickému uvažování jak nad Nejedlého psaním jako umělecko-historickým diskurzem, který je zároveň výrazem určitého způsobu myšlení v humanitních vědách, a nad historií vlivu tohoto myšlení a psaní – ať už ve smyslu následování, rozvíjení či popírání; kontinuit či diskontinuit – na pozdější podoby hudebněvědné produkce, tak nad podobami české hudební vědy po roce 1989 a smyslem oboru a jeho perspektivami do budoucna. Co, jakými metodami, prostřednictvím jakých výstupů, pro koho, a proč vlastně (se) česká hudební věda historicky dělala, dělá či dělat má? Důležitým indikátorem stavu a ambic oboru byla vždy také míra otevřenosti či uzavřenosti vůči mezinárodnímu odbornému kontextu, vztahování či vymezování se ke konkrétním myšlenkovým tradicím, ochota podílet se na jejich formulování atd. Co to v konkrétních historických obdobích a badatelských regionálních či institucionálních prostředích pro myšlenkový svět české hudební vědy znamenalo, co to znamená dnes a jakou podobu by toto napojení mělo mít do budoucna?

Protože dilema „a/političnosti“ a obecněji otázku společenské relevance sdílí v našem postkomunistickém kontextu hudební věda s celou řadou dalších humanitních oborů, k aktivnímu konferenčnímu setkání zveme nejen všechny hudební vědce, které spojuje zájem o výzkum hudební kultury v ČR či historicky českých zemích a s českou muzikologií, ale také kolegyně a kolegy z dalších spřízněných oborů – uměnověd, estetiky, filosofie, historie ad.

Abstrakty

Abstrakty svých individuálních příspěvků či panelů nepřesahující 250 slov zasílejte na adresu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to do 27. června 2019.
V případě panelů předpokládáme maximálně 4 účastníky (celkem maximálně 90 minut).
Vyrozumění o přijetí bude rozesláno do 1. července 2019.

Formát konference
20 minut prezentace + 10 minut diskuse
jednací jazyk: čeština

Poplatky
Konferenční poplatek není. Dopravu, ubytování a stravu si hradí účastníci sami. Organizátor zajišťuje občerstvení na místě konference.

Organizační výbor
Jan Ciglbauer, Lenka Hlávková, Tereza Havelková, Marc Niubo, Vít Zdrálek

Více informací naleznete na stránce: https://uhv.ff.cuni.cz/cs/2019/05/29/a-politicnost-a-spolecenska-relevance-zdenek-nejedly-ceska-hudebni-veda-1919-2019/