Prezentace výzkumu v oblasti hudby od středověku do roku 1900

2. mezinárodní hudebněvědná doktorandská konference

 

Call for papers

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity srdečně zve zájemce na 2. mezinárodní hudebněvědnou doktorandskou konferenci. 

Věříme, že konference je ideální platformou pro sdílení poznatků a setkání studentů doktorských programů a jejich školitelů. Společná odborná diskuze může napomoci nastolení nových otázek a vytvoření podmínek pro navázání a posílení kontaktů mezi studenty, pedagogy i univerzitami. Prezentace výsledků výzkumů se mohou stát pro ostatní studenty zdrojem inspirace a motivace při vlastním bádání. Konference navazuje nejen na předchozí úspěšné setkání, které se uskutečnilo v roce 2017, ale také na bohatou tradici brněnských mezinárodních kolokvií, která se uskutečňují už víc než padesát let.

Součástí konference bude koncert Ad honorem Vladimír Helfert věnovaný stému výročí založení Masarykovy univerzity. Zazní díla, jež jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu doktorandů hudební vědy FF MU a tematicky navazují na vybrané konferenční příspěvky. Tímto spojením výzkumu s hudební realizací studenti naplňují odkaz Vladimíra Helferta, jenž byl mimo jiné také někdejším iniciátorem hudebních aktivit na Masarykově univerzitě. Na provedení se budou podílet studenti, absolventi a lektoři oborů Hudební věda a Teorie a provozovací praxe staré hudby pod vedením MgA. Marka Čermáka.

Konference proběhne 4. 6. 2019 na Ústavu hudební vědy MU v Brně (Janáčkovo nám. 2A). Podrobný program bude rozeslán po obdržení všech přihlášek. Předsedkyní organizačního výboru je doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Abstrakty příspěvků zasílejte do 28. 4. 2019 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Mgr. Magdalena Šmídová Turchichová). Délka abstraktu by neměla přesáhnout 250 slov, přičemž musí dále obsahovat název příspěvku, celé jméno autora, kontaktní e­mailovou adresu a název instituce, na níž autor studuje. Délka vystoupení na konferenci bude omezena na 15 minut. Autoři budou o přijetí příspěvků informováni e­mailem do 13. 5. 2019. Písemné verze příspěvků bude možné publikovat v internetovém hudebním periodiku ÚHV Musicologica.cz.

K pasivní účasti na konferenci jsou srdečně zváni rovněž vyučující i ostatní studenti uměnovědných oborů.

Viz též stránku ÚHV FF MU.