Jak vytvářet tematické katalogy děl skladatelů?

Call for papers (Workshop se uskuteční v pátek 31. 5. 2019)

Zatímco zpracování hudebních sbírek je do značné míry standardizováno, katalogy děl
jednotlivých skladatelů bývají vytvářeny různými způsoby a publikovány knižně, nebo online
v podobě ad hoc koncipovaných databází. Cílem skladatelských katalogů není pouze zpracování
pramenů, nýbrž také utřídění tvorby – dle jejího charakteru a dle charakteru pramenné základny
zpracovatel volí systém uspořádání katalogu, zpravidla podle některého z osvědčených vzorů.
Vytvoření tematického katalogu představuje komplexní úkol, který s sebou nese řadu obtížných
rozhodnutí. Jakou koncepci katalogu zvolit? Jaké požadavky mají splňovat jednotlivé záznamy?
Jak formulovat názvy děl v případech, kdy je to zapotřebí? Jak definovat a zpracovat hudební
incipity? V jakých jazycích katalog publikovat? Do jaké míry lze katalog koncipovat jako otevřený,
umožňující přidávání nových děl, pramenů a poznatků?

Úspěšným dokončením rukopisu obtíže nekončí, neboť redakční zpracování a publikování
tematického katalogu (stejně jako sbírkového katalogu s hudebními incipity) je neobyčejně
pracné a nákladné. Jak pracovat na katalogu, aby byl objem redakčních prací omezen na
minimum? Jaké jsou rozdíly v tvorbě katalogu určeného pro publikování knižně a online? Jaká
omezení, a naopak jaké výhody a možnosti poskytuje to které publikační médium?

Cílem dílny, kterou pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Národní knihovnou ČR,
je poskytnout prostor pro setkání těm, kdo se věnují zpracování tematických katalogů, i pro
debatu na související témata. Vítány jsou jak stručné zprávy o ukončených, probíhajících či
plánovaných projektech (včetně představení metodických a technických aspektů zpracování a
publikace), tak příspěvky o konkrétních problémech tvorby tematických katalogů.

Workshop je součástí projektu Tematické katalogy českých skladatelů online v programu Strategie
AV21, k jehož cílům patří osvojit si práci s editorem MerMEId vyvinutým Královskou dánskou
knihovnou pro editaci tematických katalogů ve formátu MEI. Tento formát, který užívá řada
projektů, má naději stát se určitým standardem pro zpracování tematických katalogů
publikovaných knižně i online (viz např. katalogy děl Carla Nielsena, J. P. E. Hartmanna, Johanna
Adolpha Scheibeho či Fredericka Delia).

Forma zasedání (samostatné referáty, kulatý stůl) je dosud otevřená a bude blíže specifikována
v průběhu přípravy workshopu, proto je vítána brzká reakce všech zájemců o aktivní účast na níže
uvedený e-mail (ideálně do 10. 4.). Workshop se uskuteční v pátek 31. 5. 2019 v Muzikologické
knihovně Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., na Puškinově náměstí v Praze.

Václav Kapsa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.