CFP: Musicologica Olomucensia, „Systematická muzikologie“ (do 30. dubna 2019)

Pro připravované číslo recenzovaného časopisu Musicologica Olomucensia (červen 2919) hledáme studie zaměřené na nejrůznější problémy systematické muzikologie a široký okruh vztahů mezi muzikologií a dalšími obory. K těm patří například: hudební teorie a analýza, filozofie hudby, kompozice, hudba a kultura, antropologie či muzikoterapie; dále pak interdisciplinární kooperace s přírodovědeckým výzkumným přístupem, jak jej prezentuje např. akustika a psychoakustika, neurovědy, empirický výzkum v psychologii a sociologii, kognitivní věda či medicína. 

Příspěvky přesahující tento rámec budou zahrnuty do sekce Varia. 

Předložené studie musí být pro recenzní proces upraveny do anonymizované podoby, tedy bez jakýchkoli odkazů k autorovi a jeho publikacím, jež mohou v případě přijetí příspěvku být doplněny později. Studie mohou být napsány v angličtině, němčině, francouzštině, češtině či slovenštině, jejich rozsah by se měl pohybovat mezi 4000 a 8000 slov včetně poznámek pod čarou. Studie musí být opatřena abstraktem (max. 100 slov) a 3-7 klíčovými slovy. Bližší pokyny k podobě rukopisu nalezete na webu časopisu: http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/call-for-contributors/

Deadline: 30. duben 2019

Kontakt: Své příspěvky posílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bližší informace níže v mailu a na webových stránkách časopisu: http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/call-for-papers/