Mezinárodní výroční konference ČSHV 2018

Program

Pátek 9. listopadu 2018

9.00-10.00 prezence účastníků
10.00 slavnostní zahájení

I. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí (1)
předsedající: Jiří SEHNAL

10.10-10.35 Jiří BEZDĚK (Praha, Katedra teorie hudby HAMU): Česká a slovenská hymna pohledem hudební teorie
10.35-11.00 Olga MOJŽÍŠOVÁ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany): Rok 1918 a proměna fenoménu Smetana

11.00-11.15 přestávka

II. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí (2)
předsedající: Alena BUREŠOVÁ

11.15-11.40 Ivana KALINA TABAK (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Kompoziční a literární projevy Bohuslava Martinů jako reakce na historické události roku 1918
11.40-12.05 Jarmila GABRIELOVÁ (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Bohuslav Martinů: Česká rapsodie (H 118)

12.05-14.30 polední přestávka

III. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury střední Evropy
předsedající: Karol MEDŇANSKÝ

14.30-14.55 Ľubomír CHALUPKA (Bratislava): Formovanie slovenskej hudby po roku 1918 v stredoeurópskom kontexte
14.55-15.20 Michal ŠČEPÁN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Systematizácia hudobných inštitúcii, telies a súborov na Slovensku medzi rokmi 1918-1939
15.20-15.45 Peter RUŠČIN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Rok 1918 – medzník vo vývoji slovenskej hymnológie

15.45-16.00 přestávka

IV. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí (3)
předsedající: Veronika VEJVODOVÁ

16.00-16.25 Petr BAJER (Praha, Katedra hudební výchovy PedF UK): Hudební kultura v Jindřichově Hradci v roce 1918 optikou týdeníku Ohlas od Nežárky
16.25-16.50 Tomáš SLAVICKÝ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby): Češi v hudbě c. k. maríny a jejich podíl na rozšíření chromatických žesťových nástrojů

16.50-17.00 přestávka

V. Hudební život v meziválečném Československu (1)
předsedající: Ľubomír CHALUPKA

17.00-17.25 Petr KALINA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Hudba jako diplomatický prostředek mladého ukrajinského státu. Československé turné Ukrajinské republikové kapely (1919)
17.25-17.50 Yvetta KAJANOVÁ (Bratislava, Katedra muzikológie FF UK): Recepcia zábavnej hudby v Československu po roku 1918
17.50-18.30 Michael BECKERMAN (New York, New York University): Echoes of the Roma ca 1918 from Terezín to 70's Dechovka

19.00 Společenský večer


Sobota 10. listopadu 2018

9.00-10.45 Volební valná hromada členů ČSHV

10.45-11.00 přestávka

VI. Hudební život v meziválečném Československu (2)
předsedající: Vlasta REITTEREROVÁ

11.00-11.25 Karol MEDŇANSKÝ (Prešov): Význam osobnosti Mikuláša Moyzesa pre rozvoj prešovského hudobného a kultúrneho života po roku 1918
11.25-11.50 Slávka KOPČÁKOVÁ (Prešov, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU): Pavol Gallo a hudobný život Prešova po roku 1918
11.50-12.15 Andrej ŠTAFURA (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Slovenské historické organy v kontexte roku 1918
12.15-12.40 Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ (Brno, Hudební fakulta JAMU): Bedřich Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době

12.45 Slavnostní zakončení

Mezinárodní výroční konference ČSHV 2018 se koná ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby. Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Nadace Český hudební fond.


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?