Muzikologická konference "Il Demofoonte jako námět dramatu per musica"

21.‒22. září 2019 pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České republiky pod patronací Italského kulturního institutu v Praze a ve spolupráci s Centrem barokní kultury v Českém Krumlově, souborem Hof-Musici a Mozartovou obcí v ČR a za finančních podpor Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů Akademie věd ČR a Johann Adolf Hasse-Stiftung v Hamburku v krumlovském Centru barokní kultury mezinárodní muzikologickou konferenci „Il Demofoonte jako námět dramatu per musica: Johann Adolf Hasse a další skladatelé 18. století“. Koná se při příležitosti novodobé světové premiéry opery Johanna Adolfa Hasseho (1699‒1783) "Il Demofoonte" v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově (20., 21., 22. září). Operu zkomponoval Hasse pro Drážďany a poté ještě jednou pro Neapol. V Krumlově uvede Ondřej Macek se souborem Hof-Musici verzi opery, která poprvé zazněla v prosinci 1748 v Teatro San Giovanni Crisostomo v Benátkách. Po páté bude tak v Krumlově propojena historicky poučená interpretace barokní opery s muzikologickým výzkumem, jejímž konečným výstupem je vždy publikace sborníků konferenčních referátů. Do oněch pěti ročníků krumlovských konferencí se již zapojilo přes 30 badatelů z Evropy a USA, někteří z nich opakovaně. Na letošní konferenci vystoupí badatelé z Itálie, Německa, Španělska, Polska a České republiky.

Viz též událost v kalendáriu ČSHV.

Program:

Institute of Art History, Czech Academy of Sciences
Centre of Baroque Culture in Český Krumlov
Johann Adolf Hasse-Stiftung Hamburg
Ensemble Hof-Musici
Mozart Society in the Czech Republic

International Musicological Conference

"Il Demofoonte” as a subject for dramma per musica: 
Johann Adolf Hasse and other composers of the 18th century

Under the patronage of the Italian Cultural Institute in Prague

21‒22 September 2019
Centre of Baroque Culture in Český Krumlov
Klášterní dvůr 97, Český Krumlov

 

SATURDAY 21 SEPTEMBER

9.15 Opening of the Conference
Taťána Petrasová - President of the Commission for the Regional Cooperation of the Regions and Institutes of the Czech Academy of Sciences
Tomáš Winter - Director of the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences
Tomislav Volek - President of the Mozart Society in the Czech Republic

9.30‒10.15
Wolfgang Hochstein (University of Music and Theatre in Hamburg)
Metastasios Libretto Demofoonte in den Vertonungen von Johann Adolf Hasse

10.15‒10.45
Zenon Mojzysz (University of Silesia in Katowice)
A. Hasse’s Demofoonte – Stil und Kontext

10.45‒11.15
Álvaro Torrente (Complutense University of Madrid)
„Misero pargoletto“: kinship, taboo and passion in Metastasio’s Demofoonte

Coffee break

11.45‒12.15
Lucio Tufano (University of Palermo)
„Misero pargoletto“: struttura, fortuna, imitazioni

12.15‒12.45
Manfred Hermann Schmid (University of Tübingen)
Das Orakel in Metastasios Demofoonte und Mozarts Idomeneo

12.45‒13.15
Milada Jonášová (Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences)
Mozart im Banne von Il Demofoonte

Lunch break

15:00‒15.30
Raffaele Mellace (University of Genoa)
Demofoonte all’ombra del Vesuvio (17351770)

15.30‒16.00
Tarcisio Balbo (Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli in Modena)
Pensieri e parole: i quattro Demofoonte di Niccolò Jommelli fra pratica teatrale e drammaturgia

 

SUNDAY 22 SEPTEMBER

9.30‒10.00
Roland Schmidt-Hensel (Berlin State Library)
Carl Heinrich Grauns Demofoonte-Vertonung (Berlin 1746)

10.00‒10:30
Kamila Hálová (Embassy of Italy in Prague)
Il Demofoonte di Jan Evangelista Koželuh (1771)

10.30-11.00
Tomislav Volek (Mozart Society in the Czech Republic)
Hasse und Faustina Bordoni haben Prag ignoriert, heute machen das manche deutsche Musikhistoriker 

Coffee break

11.30‒12.00
Ondřej Macek (Ensemble Hof-Musici)
Originale Kadenzen und Da-Capo-Verzierungen Hasses. Ein Beitrag zur vokalen Aufführungspraxis des Dramma per Musica

12.00‒12.30
Steffen Voss (Bavarian State Library in Munich)
„Non temer bell’idol mio“: Gaspare Pacchierotti in der Rolle des Timante in Demofoonte- Vertonungen von Joseph Schuster (Forlì 1776) und Ferdinando Bertoni (London 1778)

12:30‒13.00
Presentation of the new book (vol. 4) of the series L’opera italiana nei territori boemi durante il Settecento

The project is supported by the Academy of Sciences of the Czech Republic with the financial support of the Commission for the Regional Cooperation of the Regions and Institutes of the Czech Academy of Sciences for the year 2019 and of the Johann Adolf Hasse-Stiftung in Hamburg.