Kopecký, Jiří

Ulice: T. N. Kautníka 1010
PSČ: 565 01
Obec: Choceň

 

Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

 • *12. 10. 1978, Vysoké Mýto, PhDr. et Ph.D.

Současné pracoviště, adresa, telefon, fax, e-mail

 • Katedra muzikologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, 771 80 Olomouc,  tel.: 585 633 288, fax: 585 633 280, .

Soukromá adresa, telefon, fax, e-mail

 • T. N. Kautníka 1010, 565 01 Choceň, 606 716 714

Stručná profesní biografie

 • Gymnázium Vysoké Mýto (1990–1997), Katedra muzikologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Bc. 2000, Mgr. 2002), Ústav hudební vědy, Masarykova univerzita v Brně (Ph.D., 2005); od roku 2005 odborným asistentem na Katedře muzikologie, FF UP v Olomouci, od roku 2007 tajemníkem oborové rady Katedry muzikologie, FF UP v Olomouci; od roku 2009 také pedagogicky činný na konzervatoři v Pardubicích. Členem Společnosti Zdeňka Fibicha (od 2005 dosud).

Zaměření vědecké činnosti

 • Hudební život v českých zemích v 19. století, dějiny opery, psychologické aspekty tvorby, hudební pedagogika. Projekty GA ĆR – Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století (2008), Německé divadlo v Olomouci (2009–2011, hlavní řešitelka projektu: doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.), Slyšet jinak (od roku 2009, hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. et. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.)

Výběrová bibliografie

 • knihy
  Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008; *** Hudba v českých zemích kolem roku 1900 (4 studie), PhDr.; *** Přehled dějin hudby 19. století, FF UP, Olomouc 2007 (skriptum); *** Opery Zdeňka Fibicha na libreta Anežky Šulcové, disertační práce (FF MU, Brno, 2005).
 • kolektivní díla, redigované sborníky
  AUPO, Musicologica Olomucensia VIII, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006.
 • významné studie v časopisech a sbornících
  Urbánkové vydávají, prodávají a organizují. Komponují?, 26. sympozium Opomenutí a neoblíbení v české kultuře 19. století, Plzeň, 23. 2. 25. 2. 2006 (edd. Taťána Petrasová, Helena Lorenzová), KLP Praha 2007, s. 155–167; *** Søren Kierkegaard a smyslová/smyslná bezprostřednost hudby aneb Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, in: AUPO, Musicologica Olomucensia IX (ed. Lenka Křupková), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 121–137; *** Prodaná nevěsta v rukou ředitele Národního divadla F. A. Šuberta, kritiky a českých skladatelů, in: Opus musicum, 2007/39, č. 7, s. 4–9; *** Řekové u českých skladatelů 19. století, in: Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Plzeň, 22. 2. – 24. 2. 2007 (edd. Kateřina Bláhová, Václav Petrbok), Academia, KLP Praha 2008, s. 354366; *** Julius Zeyer a hudebně-dramatická díla českých skladatelů, in: Miscellanea z výročních konferencí České hudební společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007 (ed. Jan Baťa), Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav Akademii věd České republiky, Nakladatelství Agora, Praha 2008, s. 148–155; *** Ženy, skladatelé a romantika peněz v 19. století, in: Opus musicum, 2008/40, č. 6, s. 17–20; *** Manipulovaný a manipulující starý hudebník, in: 28. ročník Sympozia  k problematice 19. století, Plzeň, 28. 2. – 1. 3. 2008, Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? (edd. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl), Academia, Praha 2009, s. 50–62; *** Cesta Bohuslava Martinů k opeře. Sestra Paskalina a Julietta, in: Opus musicum, 2009/41, č. 4, s. 4–15.
Zařazeno v: Kdo je kdo
Powered by SobiPro