Kabelková, Markéta

Ulice: Na Výsluní 22/2308
PSČ: 100 00
Obec: Praha 10

Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

 • * 5. 3. 1962, Praha, PhDr.

Současné pracoviště, adresa, telefon, fax, e-mail

 • Národní muzeum – České muzeum hudby, hudebněhistorické oddělení,
  Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, tel.: 257 327 285,
  e-mail:
  .

Soukromá adresa, telefon, fax, e-mail

 • Na Výsluní 22/2308, 100 00 Praha 10.

Stručná profesní biografie

 • Gymnázium v Praze 1976–1980; FF UK Praha (hudební věda) 1980–1985; PhDr. 1987; stipendistka Českého hudebního fondu (1984–1986); Národním muzeum – Muzeum české hudby (od 2000 dosud); České muzeum hudby, správa úseku nenotových rukopisů (1985–1988); správa notového archivu (1989–2003), zástupkyně vedoucí oddělení (od 1990), vedoucí hudebněhistorického oddělení ČMH (od 1. 9. 2003 dosud)

Zaměření vědecké činnosti

 • Hudební historie, duchovní hudba v Čechách v 18. – 19. století, historie hudební sbírky Národního muzea; Václav Jan Tomášek – Tematický katalog díla.

Výběrová bibliografie

 

 • významné studie v časopisech a sbornících
  Hudební archiv a kapela hraběte Jana Josefa Filipa Pachty, in: Hudební věda 28, 1991, č. 4, s. 329–333; *** Hudba v břevnovském klášteře, in: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Praha 1993, s. 223–234; v německé verzi Musik im Kloster von Břevnov, in: Tausend Jahre Benediktiner Kloster in Břevnov, Praha 1993, s. 247–259; *** Duchovní hudba v Čechách v 18. a 19. století / Geistliche Musik in Böhmen im 18. und 19.Jahrhundert, in: Musicae sacrae ministerium (Symposium musicae sacrae Canonia Strahoviensis Ordinis Praemonstratensis in Monte Sion Pragae 1994), Anno 31, 1994, No. 1–2, Consociatio internationalis musicae sacrae Roma, s. 75–86; *** Hudba při slavnostním příjezdu prvního vlaku z Olomouce do Prahy v srpnu 1845, in: Osudový vlak – Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference k 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy, Praha 1995, s. 111–113; *** Hudba v plaském klášteře v 17. a 18. století , in: 850 let plaského kláštera (1145–1995) – Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny, vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 1995; s. 132–142; *** Hudba v břevnovském klášteře, in: Břevnov v českých dějinách, Sborník z konference, FFUK, Praha 1997, s. 121–126; *** Musik in Böhmischen Klöstern im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, gesehen mit den Augen der Zeitgenossen? in: Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus, Slavistický kabinet SAV Bratislava 1997, s. 189–210; *** Zum musikalischen Anteil der Feierlichkeiten anläßlich der Ankunft des ersten Zuges von Olmütz nach Prag im August 1845, in: Musicologica Austriatica 16, 1997, s. 169–180; *** Zur Musik in Zisterzienser Kloster Plas, in: Die Klöster als Pflegestätten von Musik und Kunst, Michaelsteiner Konferenzberichte 55, Michaelstein 1999, s. 111–117; *** Emilián (Emil) Trolda (1871–1949). Stručný životopis v datech a bibliografie, in: Hudební věda 37,  2000, č. 3–4, s. 177–185; *** Pozůstalost po Emiliánu Troldovi, in: Hudební věda 37, 2000, č. 3–4, s. 186–206; *** František Škroup – život a dílo, in: Almanach k 200. výročí narození skladatele Františka Škroupa 1801–2001, vydala obec Osice, 2001, s. 58–84; *** Hudba v Čechách v období baroka, in: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, ed. Národní galerie, Praha 2001, s. 262–282, 19 hesel v katalogu výstavy Sláva barokní Čechie, in: Sláva barokní Čechie, umění, kultura a společnost 17. a 18. století, ed. Národní galerie, Praha 2001; *** Hudba v cisterciáckém klášteře ve Žďáru nad Sázavou, studie ve sborníku: Sedm a půl století – Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera, Žďár nad Sázavou 2002, s. 93–105; *** Über die Anwendung der Orgel beim Gottesdienst nach Liber caeremoniarum des Prämonstratenser-Ordens in den Fassungen von 1635 und 1739, studie ve sborníku: Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, Konferenzbericht Prag 17.– 22. 9. 2000, Institut für deutsche Musikkkultur in östlichen Europa e.V., Edition IME: Reihe I, Schriften, Bd. 8, 2002, s. 181–189; *** F. Škroup a jeho působení v pražské reformované synagoze v Dušní ulici, in: Kontexte – Musica iudaica 2000, vyd. FFUK, Praha 2002, s. 31–42; *** Hudební archiv Muzea české hudby – geneze hudebního fondu a evidenčních pomůcek, in: Zpravodaj pobočky České informační společnosti – 7. celostátní konference archivářů ČR – Badatelna a badatelé (využívání a ochrana archiválií), Benešov 5. – 7. 5. 1997, SÚA Praha 1998, s. 83–89; *** Pozůstalost Václava Jana Tomáška (1774-1850), in: Hudební věda 42, 2005, č. 2, s. 153–170; *** Wenzel Johann Tomaschek nebo Václav Jan Tomášek? Německy mluvící Čech aneb život na hranici dvou jazyků, in: Hudební věda 46, 2009, č. 4, s. 341–354.
   
Zařazeno v: Kdo je kdo
Powered by SobiPro