Dovolujeme si upozornit, že se blíží uzávěrka podávání přihlášek na letošní Mezinárodní výroční konferenci ČSHV, která  je stanovena na 15. září 2019.

Vlastní konference se bude konat 15. – 16. listopadu 2019 v Praze a vítány jsou především návrhy referátů, jež budou vycházet z tematických okruhů:

  • Skladatelská generace 1920-1930
  • Aktuální výsledky muzikologického výzkumu

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Organizátoři si vyhrazují právo výběru z navržených konferenčních příspěvků. Články vzešlé z konference budou moci být publikovány v recenzovaném periodiku České společnosti pro hudební vědu Muzikologické fórum (v původním nebo rozšířeném rozsahu, včetně obrazových příloh).

Přihlášky posílejte výhradně prostřednictvím webového formuláře:
https://www.cshv.cz/index.php/aktivity-cshv/prihlaska-na-konferenci-2019

Viz též úplné znění CFP: https://www.cshv.cz/index.php/11-akcecshv/260-cfp-mezinarodni-vyrocni-konference-cshv-do-15-9-2019