Pravidla studentské vědecké soutěže v oboru hudební věda na rok 2007

 

Téma: Aktuální stav bádání a nové poznatky v oblasti muzikologie

 

1.1 Organizace soutěže

Soutěž organizuje Česká společnost pro hudební vědu (ČSHV) ve spolupráci s muzikologickými pracovišti českých univerzit. Soutěž proběhne ve dvou kolech. Soutěžní práce posoudí porota a vybere maximálně 10 účastníků pro druhé kolo, které proběhne formou veřejných prezentací v rozsahu 10 minut s následnou obhajobou a diskusí. Obě kola budou hodnocena samostatně s tím, že zisk bodů z obou kol se sečte. 

1.2 Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit studenti českých univerzit zapsaní v době zaslání práce (do 20. dubna 2007) v bakalářském či magisterském studijním programu. Účastníci nemusí být studenty oboru hudební věda.

1.3 Písemná práce

Soutěžní písemná práce musí mít charakter odborného textu s rozsahem nejméně 25 000 a maximálně 72 000 znaků včetně mezer (tedy minimálně cca 14 a maximálně 40 normostran). Povinnou součástí je české a jedno cizojazyčné resumé, po formální stránce musí text odpovídat normám časopisu Hudební věda. Práce musí být odevzdána elektronicky (textový editor nebo pdf) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 20. dubna 2007. Práce budou hodnoceny anonymně, proto nesmějí obsahovat žádné identifikační údaje. Spolu s prací student odevzdá (e-mailem na výše uvedenou adresu) i průvodní dokumenty: doporučení pedagoga mateřského pracoviště, anotaci v přibližné délce 200 slov a stručný životopis autora.

1.4 Posuzování prací

Předložené práce posoudí porota jmenovaná výborem ČSHV. Porota každou předloženou práci bodově ohodnotí a pro texty vybrané do druhého, konferenčního kola zajistí oponentský posudek (do 1800 znaků včetně mezer). O výsledcích prvního kola budou soutěžící informováni do 5. května 2007. Oponentské posudky k vybraným textům pak účastníci obdrží nejméně 5 dní před konáním konferenčního kola.

1.5 Konferenční kolo

Konferenční kolo se uskuteční na místě a v termínu stanoveném výborem ČSHV, předběžně tedy 16. května 2007 v rámci muzikologického semináře doktorandů v Telči. Porota stanoví pořadí nejlepších studentských prací na prvních třech místech, přičemž 1. místo ocení ČSHV finanční odměnou. Vybraným účastníkům konferenčního kola bude nabídnuta možnost prezentace jejich příspěvků na výroční konferenci ČSHV a následná publikace ve sborníku.