Letošní tradiční studentská konference proběhne 22. 5. 2018 v Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR
na Puškinově náměstí 447/9 160 00 Praha 6, v čase 9.00-17.00h.

Program

9:15 Zahájení  
9:20 Jan Vaněk Pražská verze Galuppiho opery I tre amanti ridicoli
9:40 Michala Roubalová Antonio Ferradini Stabat Mater
10:00 Samuel Škoviera Antifóna ‚Cum turba plurima conveniret‘
10:20 Eva Vergosová Misál XIV D 12: od písařských rukou k úvahám o historii pramene
10:40 Pauza  
11:00 Dominika Moravčíková “Za tých, ktorí šli, a ktorí ešte pôjdu.” Vpisovanie národnej modernity do revivalistickej performance amerikánskych
ľudových piesní na Slovensku
11:20 Lucie Poskočilová Podoby a funkce hudby v českém vězeňství
11:40 Barbora Vacková Hudební analýza z pohledu feministické muzikologie
12:00 Oběd  
13:30 Jan Borek Informace o hudebně-sociologickém projektu UPO
13:50 Tereza Najderková Ernst Tittel (1910–1969). Vhled do skladatelova života, tvorby
a pozůstalosti.
14:10 Hana Ehlová Smetanův Pražský karneval
14:30 Pauza  
14:50 Masako Kotsu Hudba a farní škola u kostela sv. Bartoloměje v Plzni
v předbělohorském období
15:10 Magdalena Dostálová Rukopis A 1775 Slezského zemského muzea. Analýza repertoáru
v kontextu slezské hudební kultury pozdní renesance.
15:30 Frederik Pacala Georgius Handschius, lekár Ferdinanda Tirolského, a hudba.
15:50 Adrián Bíro Renesančné hudobné ikonogramy v záhrade Pražského hradu
16:15  Zakončení