Kalendář událostí

Výroční konference ČSHV 2017
Od pátek, 10. listopad 2017 -  09:00
Do sobota, 11. listopad 2017 - 14:00
Shlédnutí : 88

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VĚDU

ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby 

s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého hudebního fondu

pořádá

Mezinárodní Výroční konferenci 2017

10. – 11. listopadu 2017, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

 

Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu zve muzikologickou obec k účasti na letošní výroční konferenci ČSHV. 
Zazní referáty, které budou vycházet ze dvou níže uvedených tematických okruhů:

 

Forma, reforma a reformace v hudbě a hudební vědě

Melodram

Rok 2017 se ponese ve znamení velmi významného výročí – půl tisíciletí od začátku Reformace, která navždy změnila duchovní a intelektuální mapu Evropy. Protože však ČSHV sdružuje nejenom hudební historiky, stává se tato připomínka pobídkou k formulaci obecnějšího tématu – Forma, reforma a reformace v hudbě a hudební vědě. Tento rámec nabízí širokou škálu problémů, které poukazují nejenom k reformaci samotné, ale k tématu reformy jako hybného nástroje hudebního vývoje. Vedle historického aspektu se ovšem nabízí i zcela současná problematika proměny paradigmatu oboru muzikologie tváří v tvář měnící se struktuře hudební kultury, hudebního prožívání, vnímání a konzumace hudby. ČSHV by měla na tyto výzvy současnosti reagovat a snažit se být v českém intelektuálním prostoru hlavní platformou pro jejich kritické uchopení a diskusi. Jako téma doplňkové byl zvolen melodram.

Místo : České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana