Kalendář událostí

ZELENKA CONFERENCE PRAGUE – 2018
Shlédnutí : 107

ZELENKA CONFERENCE PRAGUE – 2018

JANICE B. STOCKIGT (AUSTRÁLIE), ANDREW FRAMPTON (VELKÁ BRITÁNIE), FREDERIC KIERNAN (AUSTRÁLIE), KJARTAN OSKARSSON (ISLAND), VÁCLAV KAPSA (ČESKÁ REPUBLIKA), LUKÁŠ VOKŘÍNEK (ČESKÁ REPUBLIKA), MARIA SAWINKOVA (RUSKO)

19.10. 2018 / 10:00 – 18:00

Praha 1 – kostel sv. Vavřince, Malá Strana, Hellichova 18

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha – Drážďany je jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

Program konference brzy oznámíme:

Hudba Jana Dismase Zelenky se již od poloviny 20. století dostává k posluchačům celého světa. Na internetu se otevřel milovníkům jeho hudby poklad – jeho vlastnoručně signované skladby a chrámová hudba z jeho úchvatné sbírky, to vše je nám dnes dostupné online. Mezitím, co se jeho odkaz postupně šíří mezi posluchači díky koncertům, nahrávkám a přenosům, je na místě se na chvilku pozastavit a popřemýšlet nad pokrokem našich znalostí, které byly, pokud jde Zelenku a jeho hudbu, v posledních letech v tomto směru vykonány, a zvážit směr, kterým by se měl výzkum, zabývající se Zelenkou, ubírat.

Místo : Praha 1 – kostel sv. Vavřince, Malá Strana, Hellichova 18